EurosongForum.com
Dobrodošli na forum hrvatske Eurosong destinacije!

Da biste u potpunosti iskoristili sve što nudi naš forum, molimo prijavite se ako ste već član ili se pridružite našoj zajednici, ukoliko to još niste.

Koprivnica

Stranica 1 / 3. 1, 2, 3  Next

Go down

Koprivnica Empty Koprivnica

Postaj by Pauly D on 03.06.10 19:01

mailn-d1i1n1 (Koprivnica)

Pauly D
administrator

Broj postova : 12128

Kontinent Helia
Zemlja: Alexandria
Obavijest:

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Povijest

Postaj by malin-d1i1n1 on 03.06.10 19:27

Koprivnica

Koprivnica 1zveq13

OSNOVNE INFORMACIJE

Glavni grad: Koprivnica
Službeni jezik: kajkavski jezik
Neovisnost: 2009. god.
Stanovništvo: 1 000 000
Valuta: novec
Ostali gradovi: Herešin, Štaglinec, Drnje, Đurđevac
Internetski nastavak: .kc
Arena: Sportska dvorana Fran Galović

POVIJEST

Srednji i rani novi vijek

Pretpostavlja se da su jezgru koprivničkog gradskog naselja činili starosjedilačko slavensko naselje (gradište) i naseobina kolonista (hospita). Koprivnica je svoj nastanak te razvoj i jačanje regionalnih funkcija temeljila na gospodarski i politički atraktivnom prometnom položaju. Koprivnica je iskoristila prednosti svojeg položaja i razvila niz funkcija za širu okolicu (prvenstveno obrt, trgovinu, upravu, vjerski život - župa sv. Nikole), pa se još u tijeku 13. stoljeća razvila u gradsko naselje.

Vrlo je vjerojatno da je uspon koprivničkog gradskog naselja tijekom 14. stoljeća moguće tražiti u jačanju trgovinskog prometa uzduž podravske magistrale pod utjecajem napredovanja grada Varaždina, pri čemu je Koprivnica imala prednost lokacije na transverzalnom odvojku prema jugu, tj. prema Zagrebu i dalje prema Jadranskom moru, ali i na sjever prema Ugarskoj.

Koprivnica je dobila ime po potoku Koprivnici koja se prvi puta spominje 1207. godine. Građani slobodnih kraljevskih gradova imali su pravo na izbor vlastitog suca te pravo slobode trgovine. Koprivnica koja je prve privilegije gradskog naselja dobila 1338. godine, a povlastice slobodnog i herceškog grada 1353. godine. Te je povlastice potvrdio kralj Ludovik I. Anžuvinac 4. studenog 1356. godine čime je Koprivnica postala slobodni, kraljevski i glavni grad.

Početkom 15. stoljeća grad je došao u privatne ruke, a oko 1547. Koprivnica se zahvaljujući Ferdinandu I. Habsburg u vraća u kraljevske ruke Koprivnica je u 16. i 17. stoljeću zadržala status slobodnog kraljevskog grada, a istovremeno je nakon izgradnje moderne utvrde (u drugoj polovici 16. stoljeća) postala središte vojnokrajiške kapetanije. Položaj u blizini granice između Habsburškog i Osmanskog Carstva utjecao je na gospodarske, društvene i demografske promjene te svakodnevni život.

U drugoj polovici 16. stoljeća Koprivnica je bilo sjedište zapovjednika Slavonske vojne krajine, a od 1595. gubi tu važnu središnju funkciju jer tada general svoje sjedište formira u obližnjem Varaždinu, a Slavonska vojna krajina se pretvara u Varaždinski generalat. No, iako je sjedište generala bilo u Varaždinu, Koprivnica je tijekom cijelog 17. stoljeća ostala najveća i strateški najvažnija utvrda Varaždinskog generalata s najbrojnijom vojnom posadom.

Krajem 16. stoljeća Koprivnica je imala oko pet stotina stanovnika (zajedno s vojnom posadom). Nakon Žitvanskog mira (1606. ) došlo je do procesa intenzivnog useljavanja u grad. Novom izgradnjom se popunjava slobodni prostor u utvrdi. Početkom 17. stoljeća je bilo samo dvadeset civilnih kuća, da bi sredinom istog stoljeća taj broj narastao na 80 kuća. Pokazatelji gospodarskog uspona grada su izgradnja i širenje grada. Popunjavanjem slobodnog prostora za izgradnju u utvrdi došlo je do naseljavanja sjeverno od utvrde. U drugoj polovici 17. stoljeća u podgrađu je bilo 14 ulica u kojima je živjelo 447 obitelji, dok je u gradu Koprivnici živjelo oko 2500 stanovnika.

Koprivnica je od tada pa sve do 19. stoljeća bila po broju stanovnika na trećem mjestu među hrvatsko-slavonskim slobodnim kraljevskim gradovima. Poboljšanje kvalitete življenja u gradu se vidi po organiziranoj liječničkoj službi od sredine 17. stoljeća te primalja krajem stoljeća. U gradu je bio organiziran hospital kao ustanova koja je objedinjavala brigu za bolesne s funkcijom sirotišta. Sredinom 17. stoljeća gradi katolička župna crkva Sv. Nikole, koja je i danas u funkciji.

Nekoliko godina kasnije su se franjevci trajno naselili u gradu, a 1675. izgradili samostan i crkvu sv. Antuna Padovanskog. Širenje grada u svim smjerovima oko utvrde ilustrira izgradnja katoličkih kapela: Sv. Emerika (prije 1634. ), Sv. Marije Magdalene (1649. ), Sv. Ladislava (1658. ), Kapela Svetog Vida kraj Koprivnice (1671. ), Sv. Andrije (1671. ) na jugu, Sv. Lucije (1650. ), Sv. Ivana Krstitelja (1671. ), Sv. Roka (1671. ) na istoku, Sv. Duha (1659. ) na sjeveru, te kapela Blažene Djevice Marije (1659. ) i Sv. Triju Kraljeva (1671. ) na zapadu. Smirivanjem stanja na granici Habsburškog i Osmanskog Carstva dolazi do obnove trgovine i gospodarskog jačanja Koprivnice.

Gospodarski uspon je jasno vidljiv od 1607. godine kada pouzdano znamo da u gradu djeluje ceh kovača, bravara, mačara, remenara, sedlara i zlatara. Zanimljivo je pratiti daljnju gospodarsku obnovu koja je u prvim desetljećima bila spora tako da je grad tek 1638. dobio pravo održavanja dva godišnja sajma. U Koprivnici je 1651. utemeljena malta (mitnica), a 1652. grad je dobio pravo trećeg godišnjeg sajma. U blizini grada, u susjednom trgovištu Drnju je 1660. osnovana tridesetnica (carinarnica), što govori o intenzitetu prometa i trgovine. Daljnje jačanje gospodarstva se vidi osnivanjem novih cehova: čizmarskog ceha 1673. i mesarskog ceha 1697. godine. Time su napravljeni preduvjeti kasnije potpune dominacije cehova u proizvodnji tijekom 18. i dijela 19. stoljeću. U 17. stoljeću dolazi do pojačanog razvitka prosvjete i kulture, što je pokazatelj obnove i sveukupnog jačanja grada. Od kraja 16. stoljeća djeluje župna škola.

Katolička župna knjižnica djeluje prve polovice 17. stoljeća, a 1650. je u njoj zabilježeno 59 knjiga većim dijelom na latinskom, a manjim na njemačkom jeziku. Po broju knjiga u ondašnjem mjerilu spadala je među veće knjižnice. Pokazatelj gospodarske obnove grada može biti veći broj gimnazijalaca i studenata. Koprivničanci su polazili gimnazije Ruše kod Maribora, Győru i Trnavi, a sveučilišta u Grazu, Trnavi, Beču, Salzburgu i Padovi. Iako je u razdoblju od 1731. do 1765. Koprivnica ponovo bila sjedište generalata, vojna je uprava (Vojna krajina) sputavala razvoj grada sve do preseljenja generala u novoizgrađeni Bjelovar 1765. godine. Nakon toga u stotinjak se godina udvostručava ukupni broj stanovnika od 2589 žitelja popisanih 1769. godine na 5684 stanovnika 1869. godine.

Koprivnica je u 17. i 18. stoljeća bila na trećem mjestu po broju stanovnika, obitelji i kuća u civilnoj Hrvatskoj i Slavoniji. Više stanovnika su imali jedino Rijeka i Varaždin, a manje Gradec, Zagreb, Bakar, Karlovac, Križevci i Požega. Grad Koprivnica se sastojao od utvrde, podgrađa i ruralnih predgrađa Banovec, Brežanec, Dubovec, Miklinovec, Koprivnički Bregi, Herešin, Vinica, itd. Od 17. stoljeća dolazi do kontinuiranog ispunjavanja slobodnog gradskog prostora, ali i do gradnje prvih javnih zgrada izvan utvrde. Podgrađe na kojem se formirao novi trg je od 17. stoljeća počelo postupno preuzimati funkciju novog središta grada od stare utvrde.

Nakon podizanja prvih objekata javne namjene u izvantvrđavnom prostoru dolazi do brze smjene građevina u tom dijelu grada. Stariji, skromniji barokni stambeni i trgovački objekti se ruše, a zamjenjuje ih historicistička arhitektura kada novo središte grada poprima današnji izgled. Od godine 1862. započelo je raskopavanje gradskih bedema, koje nikad nije do kraja dovršeno. Godine 1863. zasađen je najstariji dio budućeg gradskog parka na prostoru dijela bivših opkopa oko utvrde. Upravo je rušenje starih bedema uz izgradnju željezničke pruge bilo odlučujući faktor u prostornom razvitku grada. Tadašnja prvobitna rasvjeta je bila petrolejska, a kasnije je zamjenjena plinskom, a sve je to utjecalo na promjenu načina života u gradu. Za prometno povezivanje je bilo najznačajnije dovođenje željeznice (Budimpešta-Zagreb) do grada 1869./1870. godine.

19. i 20. stoljeće

Početkom 20. stoljeća gradi se nova pruga prema Đurđevcu i Virovitici, a željeznička prometna povezanost je završena 1937. godine kada je Koprivnica željeznički povezana s Ludbregom i Varaždinom. Bolja prometna povezanost omogućila je ubrzani razvitak trgovine, gostioničarstva i hotelijerstva. Grad je imao razvijene i dobro regulirane sajmove na kojima su gradski i vanjski majstori nudili proizvode. Cehovi su bili važna gospodarska značajka Koprivnice od kasnoga srednjega vijeka do druge polovice 19. stoljeća, a primjerice 1846. godine bilo je u gradu evidentirano 130 majstora, koji su uglavnom bili smješteni izvan utvrde. Uz cehove u gradu i predgrađima se razvijaju pivovara, svilogojstvo, mlinarstvo, komunalna klaonica, solana, proizvodnja cigle i crijepa, rudarstvo i bankarstvo, što potvrđuje postupni razvitak manufaktura, rane industrije, rudarstva i bankarstva u gradu. Gospodarski razvitak, znatan porast stanovništva, bolji uvjeti života i drugi čimbenici utjecali su da je u gradu bio razvijen društveni život.

U 19. stoljeću se osniva Purgerski kor (prvi se puta spominje 1809. ), kazališno društvo (1837. ), limena glazba (1841. ) kasino (1846. ), narodna čitaonica (1867. ) te nakon toga brojne druge udruge.Godine 1856. organizira se prva muzejska izložba, a više je Koprivničana članovima, suradnicima ili povjerenicima Hrvatskog arheološkog društva i Hrvatskog narodnog muzeja u Zagrebu, te drugih institucija. Muzej grada Koprivnice počeo je s radom 1951. godine. Osim toga u gradu djeluje od prije pošta, ljekarnica, te razvijena zdravstvena služba, prvobitno smještena u hospitalu kraj župne crkve, a od 1875. godine u bolnici koja je i danas u funkciji. Tijekom 80-tih godina 20. stoljeća uz staru je bolnicu izgrađena nova. Škola je isprva djelovala u jednoj privatnoj kući u utvrdi, pa u oružani, u staroj gradskoj vijećnici, zatim u jednoj građanskoj kući, te na još nekim lokacijama, da bi se 1856. godine preselila u novu zgradu (današnja gradska vijećnica) kojoj je kamen temeljac postavio osobno ban Josip Jelačić. U obrazovanju je bila velika uloga Franjevaca koji su od početka 18. i tijekom dijela 19. stoljeća organizirali studije filozofije, moralne teologije i govorništva.

Koprivničko svjetovno školstvo se najbrže razvijalo na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće. Prvo je osnovana šegrtska (obrtnička) stručna škola 1886. godine. Godine 1892. otvara se suvremena školska zgrada, a škola se proširuje na pet razreda. Višu dječačku i djevojačku pučku školu, odnosno peti i šesti razred, Koprivnica dobiva 1902. godine. Nekoliko godina kasnije, 1906. godine formirana je u Koprivnici realna gimnazija, dok je suvremena gimnazijska zgrada bila izgrađena 1908. godine (u srednjoškolskoj funkciji je bila do 1975. godine kada je izgrađen srednjoškolski centar koji se i danas koristi u nastavi). Koprivnica u 20. stoljeće ulazi s razvijenim društvenim i gospodarskim životom. Do stagnacije gospodarskih funkcija je došlo nakon prvoga svjetskog rata. Kriza je posebno bila vidljiva 30-tih godina kada je propao veći dio koprivničke industrije (Tvornica ulja, Tvornica Danica itd.).

U vrijeme drugoga svjetskog rata u Koprivnici je na mjestu nekadašnje tvornice Danica osnovan prvi koncentracijski logor u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Jedna od najžešćih bitaka u Drugom Svjetskom ratu u Jugoslaviji zbila se upravo kod Koprivnice. Partizani su napali s dva korpusa, dok su ustaše i Hrvatski domobrani branili grad. Bitka je trajala do 17. listopada kada je pobjedu odnijela vojska NDH.Nakon drugog svjetskog rata dolazi do daljnjih procesa modernizacije i ubrzane industrijalizacije. U to vrijeme osnovana su velika industrijska postrojenja sa značajnim brojem zaposlenika (Podravka, Bilokalnik, Belupo itd.) i financijske ustanove s kasnijom značajnom gospodarskom snagom (npr. Podravska banka itd.) na kojima počiva i današnji gospodarski razvoj Koprivnice.

Koprivnica je dala veliki doprinos u Domovinskom ratu, kako policijskim i vojnim postrojbama u akcijama obrane od 1991. tako i u oslobađajućim vojno-redarstvenim akcijama Bljesak i Oluja 1995. godine. U samostalnoj Hrvatskoj Koprivnica je postala sjedištem novoosnovane Koprivničko-križevačke županije (od 1993. ), a u posljednjem desetljeću dolazi do ubrzanog infrastrukutralnog, gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka grada.

Najbitniji dan u povijesti je 2009. godine kada je Koprivnica postala vlastita država.

HSC | Helia Song Contest
Predstavnik će se izabrati interno.
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 03.06.10 19:37

Vijesti

U svome premijernom nastupu Koprivnica je odabrala La Roux i njihovu pjesmu Bulletproof.

malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Zagreb15 on 03.06.10 19:41

jako kreativno ime zemlje moram priznat hehe Wink
Zagreb15
Zagreb15

Broj postova : 681

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Kruno on 03.06.10 20:00

Zakon zastava!! Wink
Kruno
Kruno

Broj postova : 11595

http://eurosong-hr-forum.forum-nation.com

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 03.06.10 20:09

nisam bio baš nešto kreativan Very Happy kako vam se sviđa izbor pjesme.
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by ^.^ Swedish Hero on 04.06.10 1:08

Ova pjesma mi je trebala biti u Songfestivallenu 12. Koprivnica Icon_biggrin

Sve pohvale za zastavu i za trud oko povjesti države.
^.^ Swedish Hero
^.^ Swedish Hero

Broj postova : 9012

Kontinent Helia
Zemlja: Svérigeland
Obavijest: Sverige i mitt hjärta!

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 05.06.10 20:28

Nakon ispadanja i neulaska u finale Koprivnica se sprema za novi izbor iza kulisa se priča da će se pojaviti neka velika zvijezda, a tko je ta zvijezda?
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Kruno on 05.06.10 21:32

malin-d1i1n1 je napisao/la:Nakon ispadanja i neulaska u finale Koprivnica se sprema za novi izbor iza kulisa se priča da će se pojaviti neka velika zvijezda, a tko je ta zvijezda?

To čemo doznat uskoro Very Happy
Kruno
Kruno

Broj postova : 11595

http://eurosong-hr-forum.forum-nation.com

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Marijo on 05.06.10 21:47

Kruno!! je napisao/la:
malin-d1i1n1 je napisao/la:Nakon ispadanja i neulaska u finale Koprivnica se sprema za novi izbor iza kulisa se priča da će se pojaviti neka velika zvijezda, a tko je ta zvijezda?

To čemo doznat uskoro Very Happy
bas me zanima,zao mi je sto nisi prosao ja sam kada sam prvi put bio na 05 HSC-u nisam proso u finala na 06 hsc-u sam bio 2..tako da sretno Smile
Marijo
Marijo

Broj postova : 8840

Kontinent Helia
Zemlja: Silent Hill
Obavijest: Trkulja do pobjede

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 05.06.10 21:57

hvala
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 06.06.10 20:47

ODABRAT ĆEMO KASNIJE KAD NE MOŽE RIHANNA


Zadnja promjena: malin-d1i1n1; 06.06.10 20:55; ukupno mijenjano 1 put.
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Marijo on 06.06.10 20:50

Rihanna je pobjediola na proslom hsc-u i ne moze ici sve do 12 ili 13 hsc-a
Marijo
Marijo

Broj postova : 8840

Kontinent Helia
Zemlja: Silent Hill
Obavijest: Trkulja do pobjede

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by ^.^ Swedish Hero on 06.06.10 20:52

Da, pobvjedila je za Sverigeland. Koprivnica Icon_biggrin
^.^ Swedish Hero
^.^ Swedish Hero

Broj postova : 9012

Kontinent Helia
Zemlja: Svérigeland
Obavijest: Sverige i mitt hjärta!

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 06.06.10 21:29

odlučili smo se za Monrose: "Like A Lady"
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Kerber on 06.06.10 21:36

MarijOooO je napisao/la:
Kruno!! je napisao/la:

To čemo doznat uskoro Very Happy
bas me zanima,zao mi je sto nisi prosao ja sam kada sam prvi put bio na 05 HSC-u nisam proso u finala na 06 hsc-u sam bio 2..tako da sretno Smile

Hehe,ja san nastupa na 9 HSC-ova i samo san dva puta bija u finalu :twisted:
Kerber
Kerber

Broj postova : 474

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Leo on 06.06.10 21:36

E ovo je mnogo mnogo bolje nego na HSC 10
Leo
Leo

Broj postova : 20353

Kontinent Helia
Zemlja: Fairyland
Obavijest:

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Marijo on 06.06.10 21:36

odličan izbor Very Happy
Marijo
Marijo

Broj postova : 8840

Kontinent Helia
Zemlja: Silent Hill
Obavijest: Trkulja do pobjede

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 07.07.10 15:25

Nakon nekoliko puta što nije nastupala Koprivnica se ponovno vratila i to ovaj put na malo drugačiji načinpredstavljatće ih legendaVUCO

malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Pauly D on 07.07.10 15:26

Aaaa vrlo dobra pjesma! Smile

Pauly D
administrator

Broj postova : 12128

Kontinent Helia
Zemlja: Alexandria
Obavijest:

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 07.07.10 15:28

TO STE REKLI I ZA PRIJAŠNJE PESME PA NIŠTA Very Happy
AJMO SVI GLASAT..
malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Leo on 07.07.10 15:29

Nije los izbor,mada moze to bolje!
Glasajte u nasoj anketi!
Leo
Leo

Broj postova : 20353

Kontinent Helia
Zemlja: Fairyland
Obavijest:

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Kruno on 07.07.10 19:52

Drago nam je što si se vratio Smile

E,trebaš završiti ono natjecanje,"povjest eurosonga" Wink
Kruno
Kruno

Broj postova : 11595

http://eurosong-hr-forum.forum-nation.com

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Cvjećko on 07.07.10 21:45

Ja cu bit iskren, i samo cu rec: GROZNO ! Eto, meni se nimalo ne svidja.
Cvjećko
Cvjećko

Broj postova : 11296

Kontinent Helia
Zemlja: Lightland
Obavijest:

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by malin-d1i1n1 on 15.07.10 18:31

Na sljedećem izboru za Koprivnicu:
Neda Ukraden - Da se nađemo na pola puta

malin-d1i1n1
malin-d1i1n1

Broj postova : 106

[Vrh] Go down

Koprivnica Empty Re: Koprivnica

Postaj by Sponsored content


Sponsored content


[Vrh] Go down

Stranica 1 / 3. 1, 2, 3  Next

[Vrh]


 
Permissions in this forum:
Ne moľeą odgovarati na postove.